I KOMIKI LEHIAKETA

 

KOMIKI EGUNA:

Komikiaren Sektoriala I. Eskola Komiki Lehiaketaren deialdia egiten du, Komikiaren Eguna dela eta, oinarri hauen arabera:

 

LEHIAKIDEAK

 • Espainian ikasketak egiten ari diren haur eta gazteek parte hartu ahal izango dute lehiaketa honetan, banaka edo taldeka, 18 urte bete arte.

 

 

GAIA ETA FORMATUA

 • Komikiaren gaia, teknika eta diseinua libreak izango dira.
 • Originalen bidalketa eskaneatuak baino ez dira onartuko. Lanak certamen_euskera@diadelcomic.es helbidera bidaliko dira.
 • Obraren formatua A4 neurrikoa izango da, ahal bada horretarako prestatutako orri-ereduan. Lanak errotulatuta, orrikatuta eta orrialde bateko gutxieneko luzerarekin (gutxienez hiru bineta dituena) eta gehienez lau orrialdekoa alde bakarretik, Espainiako estatuko hizkuntza ofizialetako edozeinetan.
 • Inola ere ez dira onartuko gehiegizko indarkeria, xenofobo, diskriminatzaile eta sexualen irudiak dituzten lanak, ezta osasunerako kaltegarriak diren substantziak kontsumitzera bultzatzen dutenak ere.
 • Parte-hartzaile bakoitzeko obra-kopurua mugagabea da.

 

AURKEZPENA

 • Lana egilearen sinadurarik eta izenik gabe aurkeztuko da orrialdeetan, baina izenburua edo leloa duen espazio ikusgarri batean (proposatutako txantiloia erabiliz gero, «Izenburua» jartzen duen espazioan). Hau da, txantiloian agertzen den izenburuak obraren izenburua izan behar du, ez parte-hartzailearena. Pdf fitxategi batean bilduta bidaliko da, KOMIKIARENIZENBURUA.PDF izenarekin (adibidez, komikiaren izenburua «egun handia» bada, artxiboa «EGUNHANDIA.pdf» izango da).
 • Beste PDF artxibo batean, egilearen datu pertsonalak adieraziko dira (izena, helbidea, herria, ikastetxea, harremanetarako helbide elektronikoa, harremanetarako telefonoa eta adina), baita NANaren fotokopia bat ere (aitarena, amarena edo tutorearena, NANik gabeko adingabea bada). Fitxategia KOMIKIARENIZENBURUA_EGILEAREN DATUAK.PDF izendatuko da (
 • Fitxategi bat baino gehiago bidaliz gero, KOMIKIARENIZENBURUA_EGILEARENDATUAK2.PDF zenbakia jarriko da.
 • Egile batek edo gehiagok batera aurkez ditzakete lanak (gidoilariak, marrazkilariak, tinta-jartzaileak), egile bakoitzak eta arduradun batek sari bat jasotzeko izan duten zeregina adieraziz. Balizko sariaren banaketa egileen esku egongo da.

 

Aurkezteko tokia eta eguna

 • Lanak modu digitalean aurkeztuko dira concurso@diadelcomic.es helbidean.
 • Lanak onartzeko epea 2022ko martxoaren 5ean hasi eta 2022ko maiatzaren 29an amaituko da.

 

 

SARIAK

 • Lehiaketa honek honako sari eta kategoria hauek izango ditu:
 • 16 eta 18 urte bitarteko parte-hartzaileak: komiki onenaren saria, 250 €-ko balioa duen komiki-sorta.
 • 12 eta 16 urte bitarteko parte-hartzaileak: komiki onenaren saria, 250 €-ko balioa duen komiki-sorta.
 • 9 eta 12 urte bitarteko parte-hartzaileak: komiki onenaren saria, 250 €-ko balioa duen komiki-sorta.
 • 9 urtetik beherako parte-hartzaileak. Komiki onenaren saria, 250 €-ko balioa duen komiki-sorta.
 • Irabazle bakoitzaren ikastetxearentzako saria: 250 €-ko balioa duen komiki-sorta.
 • Parte-hartzaileen adina obra bidali zen egunekoa izango da.
 • Epaimahaiak beste parte-hartzaile batzuei eta parte hartzeagatik nabarmentzen diren ikastetxeei akzesitak emateko aukera izango du, baita opariak, diplomak edo bestelako aipamenak ere.
 • Parte-hartzaileek erantzukizun osoa dute tartean hirugarrenen eskubiderik egon ez dadin eta plagioak izan ez daitezen.
 • Aurkeztutako lanak ez dira beste lehiaketa batean sarituak izango, eta sariren bat lortuz gero, eskubide guztiak galduko dituzte. Sari edo ordainketarik ekarri ez duten fanzineetan edo argitalpenetan argitaratu edo erakutsi ahal izan dira, baina soilik 2021. eta 2022. urteetan argitaratu badira, ez aurreko urteetan.
 • Sariak ezin izango dira metagarriak edo zatigarriak izan (komiki beraren egileen artean izan ezik).
 • Epaimahaiak sari bat edo batzuk eman gabe utz ditzake.

HAUTAKETA ETA EPAIMAHAIA

 • Sariak hautatzea eta ematea horretarako prestatutako eta diadelcomic.es webgunean iragarritako epaimahai espezializatu batek egingo du. Jasotako obren bolumenaren arabera, komikiaren Sektoreko kideek antolatutako aurrehautaketa bat egon daiteke.
 • Epaimahaiaren erabakia 2022ko ekainaren 20an argitaratuko da SectorialComic.com eta DiadelComic.es webguneetan.
 • Epaimahaiak emandako erabakia apelaezina izango da.

ERAKUSKETA ETA OBREN JABETZA

 • Irabazle suertatu diren lanak SectorialComic.com eta DiadelComic.es webguneetan argitaratu ahal izango dira.
 • Saritutako lanak etorkizuneko edizioetan argitaratu edo berriro erakutsi ahal izango dira, eta, beraz, egileek horretarako baimena ematen dute.

 

BESTE ZEHAZTAPEN BATZUK

 • Antolakuntzak, beharrezkotzat jotzen badu, lehiaketaren funtzionamendu egokirako komenigarritzat jotzen dituen aldaketak egin ahal izango ditu.
 • Lehiaketa honetara aurkezteak lehiaketaren oinarriak ezagutzea eta erabat onartzea dakar.
 • Oinarri horiei buruzko zalantzak eta beste kontsulta batzuk helbide honetara bidal daitezke: concurso_euskera@diadelcomic.es